Topp's Trylleindustri og Topp's Magic

Tove og Leo Topp Nielsen


Leo Topp Nielsen er stille sovet ind den 1. oktober 2012.

28/3-1927 -- 1/10-2012 

- o -

Tove Birgit Nielsen er stille sovet ind den 16. november 2023.

15/11-1927 -- 16/11-2023

 

Familien kan kontaktes på

E-mail: